Monitoring kanalizácie

Monitoring kanalizácie odhalí problémy vo vašej kanalizácii

Monitoring kanalizácie má za úlohu odhaliť presný stav vašej kanalizácie. Monitoring kanalizácie vykonávame za použitia špeciálneho zariadenia – sondy s kamerou, ktorou prechádzame cez potrubia kanalizácie. Na zázname z kamery dokážeme vidieť presný stav kanalizácie a nájsť a identifikovať miesta vzniku porúch či upchávania. Monitoring kanalizácie nie len odhalí miesto vzniku problémov s kanalizáciou, pomôže nám i k určeniu presného postupu ďalšieho riešenia.

V mnohých prípadoch pre odstránenie pri včasnom vykonaní monitoringu kanalizácie kamerovým systémom postačí vykonať čistenie kanalizácie, vysokotlakové čistenie kanalizácie či krtkovanie. Skorá diagnostika je preto veľmi podstatná. Čím dlhšie ponecháte problémy pretrvávať, tým náročnejšie môže byť ich odstránenie.

Monitoring kanalizácie

Ako vykonávame monitoring kanalizácie?

Na monitoring kanalizácie, ako i trasovanie kanalizácie používame profesionálne inšpekčné kamery značky Rothenberger a Ridgid. Tieto kamery nám umožňujú maximálne presne určiť miesto poruchy a špecifikovať problémy v kanalizačnom systéme. Záznam o priechode kanalizáciou vám vyhotovíme a vložíme na USB kľúč, DVD, uložíme do telefónu alebo zašleme na váš e-mail tak, aby ste k nemu mali kedykoľvek prístup aj v budúcnosti.

Monitoring kanalizácie umožňuje odhaliť i miesta spôsobujúce opakované poruchy či časté upchávanie a zároveň je najlepšou prevenciou, ktorá znižuje riziko výskytu problémov, upchávania, predlžuje životnosť kanalizácie a znižuje i mieru potreby vykonávanie čistenia odpadovkrtkovania odpadov. S monitoringom kanalizácie tak budete mať stav vašej kanalizácie vždy pod kontrolou.

Ako prebieha trasovanie kanalizácie s monitoringom kanalizácie?

Pomocou monitoringu kanalizácie dokážeme určiť presnú trasu kanalizácie. Trasovanie kanalizácií zabezpečujeme za pomoci lokalizačnej sondy a kamery. Tie po vtlačení do kanálu začnú okamžite vysielať signál do lokalizátora. Lokalizátor spracuje správu o priechode kanalizáciou a určí presnú hĺbku danej sondy, ako aj jej presné miesto. Trasovanie kanalizácie je využiteľné i v prípade potreby vykonania opráv v kanalizácii. Pracovníkom určí presné miesto, na ktorom je potrebné práce realizovať či miesto začatia výkopových prác.

V prípade akýchkoľvek otázok o monitoringu kanalizácie a jeho možnom využití pre vaše špecifické potreby nás neváhajte kontaktovať. Naše služby pre vás zabezpečujeme v Bratislave, Pezinku, Malackách, Bernolákove a okolí.